AMD (Aldersrelatert makuladegenerasjon)

Hva er amd (aldersrelatert makuladegenerasjon)?

AMD står for Aldersrelatert makuladegenerasjon (på folkemunne kalt kalk på netthinnen). Makula kalles den gule flekk, og er det lille området på netthinnen hvor skarpsynet sitter. Ved AMD dør sansecellene i den gule flekk. Sansecellene dør fordi de hverken får næring eller får fjernet avfallsstoffer som dannes. Sykdommen starter med en såkalt tørr form, hvor sansecellene langsomt går til grunne. Prosessen foregår vanligvis svært langsomt, og sykdommen kan bruke mange år på å utvikle seg. Den tørre formen kan gå over i en såkalt våt form. Her gror det nye blodårer inn i de tørre flekkene. Ved den våte formen kan sansecellene bli ødelagt på få uker.

Hvordan forløper sykdommen?

Den tørre formen er utvikler seg vanligvis langsomt, gjerne over mange år. Går den over til den våte formen, kan sansecellene bli ødelagt på få uker. Opplever man at rette linjer begynner å bøye seg, er det derfor viktig å gå til øyelege for nærmere undersøkelse. Det anbefales at den våte formen kommer under behandling innen 14 dager etter at man har oppdaget symptomene.

Hvem får sykdommen?

Som navnet tilsier, er det overveiende eldre personer som får sykdommen.

Hva er årsaken til amd (aldersrelatert makuladegenerasjon)?

Man vet at sansecellene i den gule flekk dør fordi de ikke får næring nok, og fordi avfallsstoffer ikke fjernes. Derimot vet man ikke hvorfor transportcellene, som skal sørge for dette, slutter å fungere. Ved den våte formen gror det blodkar inn i flekkene. De nydannede blodkarene kan være utette, og de kan revne og gi blødninger.

Symptomer

Når sansecellene i den gule flekk forsvinner, påvirkes skarpsynet. Det blir vanskelig å lese og se på TV. Ansikter blir utydelige. Resten av netthinnen påvirkes vanligvis ikke, og du vil derfor fortsatt kunne se større ting som dører, møbler og personer. Ved den våte formen opplever man forvrengninger av former; dvs. rette linjer sees ikke som rette linjer, de bøyer seg. Det kan f.eks. være dørkarmer eller lyktestolper, som sees med buler eller bølger på midten.

Undersøkelser

Ved mistanke om AMD vil øyelegen undersøke netthinnen i et spesielt mikroskop. Den tørre formen kan umiddelbart sees i mikroskopet. Det er som oftest ikke behov for ytterligere undersøkelser for å stille diagnosen tørr AMD. Ved mistanke om våt AMD undersøkes netthinnen vanligvis med et spesielt kamera, som skanner netthinnen og oppdager væske i AMD-flekkene. Man kan også undersøke netthinnens kar med en kontrastundersøkelse, hvor man sprøyter gulfarge inn i en blodåre på hånden. Fargestoffet vil fordele seg i hele kroppen - også i netthinnens blodkar. Med et spesielt kamera kan man nå ta bilder av netthinnen og oppdage nye blodkar.

Behandling

Forebygging

AMD kan ikke forebygges med noen kjent behandling, men man vet at røyking øker risikoen for å få AMD. En stor amerikansk undersøkelse har vist at en spesiell kombinasjon av svært store doser vitaminer kan nedsette risikoen med 25% for at fremskreden tørr AMD slår over i den våte formen. Men effekten sees kun i visse undergrupper av sykdommen. Øyelegen kan gi deg råd om du hører inn under denne gruppen.

Den tørre formen kan ikke behandles medisinsk. Men ofte vil man ha glede av optiske hjelpemidler som forstørrelsesglass og briller med stor forstørrelse. Den våte formen kan behandles medisinsk, som beskrevet nedenfor.


Hva kan jeg selv gjøre?

Har du den tørre formen, er det viktig at du oppdager hvis den slår over i den våte formen, da den våte formen kan behandles. Heng opp et stykke rutete papir på kjøleskapet, og se jevnlig på arket - først med det ene øyet, og deretter med det andre. Opplever du at linjene ikke står som rette linjer, bør øyelege kontaktes i løpet av 1-2 uker.


Medisinsk behandling:

Den våte formen kan behandles, og i mange tilfeller bringes tilbake til en tørr form. Den tørre formen kan ikke behandles. Ved våt AMD dannes nye blodårer i de tørre flekkene. Behandlingen går ut på å fjerne de nye blodkarene. Man kan injisere et stoff i øyet som ødelegger de nye blodårene (en VEGF-hemmer). En serie på 3 injeksjoner gis med 1 måneds mellomrom. Ytterligere injeksjoner kan være nødvendig for full effekt. Du er lokalbedøvet når du får injeksjonen, og behandlingen foretas ambulant på sykehusets øyeavdeling. Ved enkelte, sjeldne former av våt AMD anvendes et annet behandlingsprinsipp. Stoffet verteporfin injiseres i en blodåre på armen. Stoffet opphopes i de nye blodkarene i våt AMD, men blir først aktivt når det bestråles med laserlys gjennom pupillen. Ved aktivering med laser ødelegges de nye blodkarene. Behandlingen heter fotodynamisk terapi, ofte kalt kald laser.

Sist revidert: 15.12.2021Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.