Akutt bronkitt hos barn

Hva er akutt bronkitt hos barn?

Bronkitt er en betennelsestilstand i luftrørene (bronkiene) i lungene. Akutt bronkitt hos barn skyldes nesten alltid en virus-infeksjon.

Hvordan forløper sykdommen?

Akutt bronkitt opptrer overveiende hos barn under 3 år, og varer oftest 1-2 uker. Akutt bronkitt gir ikke astma, men hvis barnet har astma og får akutt bronkitt, så blir astmaen forverret. Mange barn har et eller flere tilfeller av pipende, hvesende åndedrett (astmatisk bronkitt), spesielt i forbindelse med en infeksjon i luftveiene. Disse symptomene forsvinner for langt de fleste barns vedkommende i 3-årsalderen. Mange av barna som fortsetter med å ha symptomer, utvikler astma.

Hvem får sykdommen?

Akutt bronkitt rammer oftest barn, men betegnelsen akutt bronkitt anvendes også hos voksne med kronisk bronkitt i forbindelse med en akutt oppblussing av den kroniske sykdommen.

Hva er årsaken til akutt bronkitt hos barn?

Akutt bronkitt hos barn skyldes nesten alltid virus.

Symptomer

Barnet hoster, og det kommer opp slim. Barnet kan synes at det er vanskelig å få luft, og åndedrettet er pipende. Barnet har de samme symptomene som ved astmatisk bronkitt. Det kan ha feber og føle seg utilpass. Hvis barnet har vansker med å få luft, virker sløvt eller har et blålig skjær om munnen, må det undersøkes av en lege.

Undersøkelser

Legen lytter på barnets lunger med et stetoskop. Legen kan også få tatt røntgenbilder av barnets lunger for å se om det har lungebetennelse, og blodprøver for å se hvor kraftig betennelsen er. Kanskje sender legen noe av slimet barnet hoster opp til et laboratorium, for å finne ut om sykdommen skyldes bakterier.

Behandling

Hva kan foreldrene gjøre?

Unngå at barnet blir utsatt for tobakksrøyk eller luftforurensing, og hold barnet inne i fuktig vær.


Medisinsk behandling:

Hvis den akutte bronkitten unntaksvis skyldes bakterier, kan et smalspektret eller bredspektret penicillin hjelpe. Er barnet allergisk mot penicillin, kan det bli behandlet med et makrolid. Hvis barnet har astmatisk bronkitt, kan et astmamiddel (beta2-stimulerende middel) til å inhalere lette barnets åndedrett.

Smitteveier

Akutt bronkitt hos et barn skyldes oftest en virusinfeksjon. Barnet blir smittet ved at en syk hoster eller nyser i nærheten. Barnet kan også bli smittet ved at det tar på f.eks. et bord som den syke nettopp har hostet eller nyst på, og deretter gnir seg i øyet, sutter på fingeren eller piller nese.

Sist revidert: 16.06.2020Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.