Akromegali

Hva er akromegali?

Akromegali (perifer kjempevekst) skyldes overproduksjon av veksthormon fra en godartet svulst i hypofysen. Hypofysen, som er en kjertel på størrelse med en ert, sitter i bunnen av hjernen bak nesehulen.

Hvordan forløper sykdommen?

Sykdommen utvikler seg langsomt. Ofte har du hatt symptomer i cirka 8 år innen du får diagnosen.

Hvem får sykdommen?

Akromegali er en svært sjelden sykdom som særlig rammer middelaldrende.

Hva er årsaken til akromegali?

Akromegali skyldes en godartet svulst i hypofysen, men hvorfor den oppstår vet vi ikke. I sjeldne tilfeller er sykdommen arvelig og kan opptre sammen med andre hormonforstyrrelser.

Symptomer

Symptomene skyldes først og fremst for høy produksjon av veksthormon og omfatter:

  • Økt knokkelvekst av panneben, underkjeve, hender og føtter

  • Sanseforstyrrelser i hendene og føttene

  • Økt tilbøyelighet til å svette

  • Snorking og andre søvnforstyrrelser

  • Hodepine.

  • Diabetes type 2

Selve trykket fra svulsten kan også påvirke synet, og kan dessuten medføre at hypofysen produserer mindre av andre hormoner.

Undersøkelser

Legen tar blodprøver, og scanner området i hjernen hvor hypofysen sitter.

Behandling

Operasjon:

Behandlingen består i en operasjon, som kirurgen normalt utfører gjennom nesehulen. Hvis operasjonen ikke er tilstrekkelig effektiv, eller hvis det ikke er mulig å operere, kan du behandles med legemidler.


Medisinsk behandling:

Legemidlene nedsetter dannelsen av veksthormon. Medisinsk behandling kan også av og til medføre at svulsten i hypofysen blir mindre. En nyere medisinsk behandling virker ved å blokkere effekten av veksthormon. I sjeldne tilfeller kan du få strålebehandling.

Sist revidert: 11.04.2019Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.