Addisons sykdom

Hva er addisons sykdom?

Addisons sykdom (morbus Addison eller primær binyrebarkinsuffisiens) er navnet på en tilstand hvor binyrebarken har sluttet å produsere hormoner - helt eller delvis.

Hvordan forløper sykdommen?

Addisons sykdom begynner som regel i barndommen eller ungdommen. Den utvikler seg som regel langsomt over en årrekke. Hvis du utsettes for fysisk stress, kan du få plutselige og mer alvorlige symptomer. Uten behandling kan Addisons sykdom være livsfarlig.

Hvem får sykdommen?

Hva er årsaken til addisons sykdom?

Addisons sykdom skyldes at kroppens immunsystem nedbryter binyrebarkens celler. I sjeldne tilfeller kan sykdommen oppstå på grunn av en infeksjon, f.eks. tuberkulose, eller på grunn av en svulst som vokser inn og ødelegger binyrene. Langvarig behandling med binyrebarkhormon i høye doser, som man for eksempel anvender til pasienter med gikt eller kols, kan også medføre binyrebarkinsuffisiens.

Symptomer

Symptomene oppstår fordi binyrene har sluttet å produsere hormoner, først og fremst hormonene kortisol og aldosteron. Symptomene er:

  • Tretthet, muskelsvekkelse og muskelsmerter

  • Vekttap og appetittløshet

  • Mørkfarging av huden og slimhinnene (hyperpigmentering)

  • Svimmelhet

  • Kvalme og magesmerter

  • Hos kvinner også nedsatt seksuallyst, nedsatt kjønnsbehåring og forsinkede menstruasjoner

Addisons sykdom kan debutere som en plutselig og livstruende tilstand som kalles Addisons krise. Denne tilstanden kan også oppstå hvis du glemmer din behandling for Addisons sykdom, og du blir utsatt for fysisk stress. Symptomene på Addisons krise er magesmerter, oppkast, feber og bevisstløshet.

Addisons sykdom kan opptre sammen med forstyrrelser i andre organer. Sykdommer i hypofysen kan også medføre at du får nedsatt funksjon i binyrebarken.

Undersøkelser

Legen tar en blodprøve for å måle innholdet av kortisol i blodet ditt.

Behandling

Addisons sykdom behandles ved at du får tilskudd av de hormonene som binyrene normalt produserer. Ved Addisons krise gis hydrokortison som injeksjon. Behandlingen må fortsette livet ut. Hvis du har Addisons sykdom, bør du alltid ha med deg et spesielt kort som inneholder opplysninger om diagnose og behandling av sykdommen din.

Sist revidert: 11.04.2019Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.