Virkestoffregister


Virkestoff: Tolvaptan


ATC-koder: C03X A01

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Jinarc «Otsuka Pharmaceutical» tabl.

Samsca «Orifarm» tabl.

Samsca «Otsuka Pharmaceutical» tabl.