Substansregister

Substans: Tilmanocept


ATC-koder: V09I A09


Preparater som inneholder denne substansen:

Lymphoseek «Norgine» preparasjonssett