Virkestoffregister


Virkestoff: Temsirolimus


ATC-koder: L01X E09

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Torisel «Pfizer» kons. og væske til inf.