Substansregister

Substans: Temsirolimus


ATC-koder: L01X E09


Preparater som inneholder denne substansen:

Torisel «Pfizer» kons. og væske til inf.