Substansregister

Substans: Simeprevir


ATC-koder: J05A E14


Preparater som inneholder denne substansen:

Olysio «Janssen» kaps.