Substansregister

Substans: Sarilumab


ATC-koder: L04A C14


Preparater som inneholder denne substansen:

Kevzara «sanofi-aventis» inj.