Substansregister

Substans: Rotavirusvaksine


ATC-koder: J07B H01, J07B H02


Preparater som inneholder denne substansen:

RotaTeq «MSD Vaccins» mikst.
Rotarix «GlaxoSmithKline» mikst.