Substansregister

Substans: Reslizumab


ATC-koder: R03D X08


Preparater som inneholder denne substansen:

Cinqaero «Teva» kons. til inf.