Substansregister

Substans: Plerixafor


ATC-koder: L03A X16


Preparater som inneholder denne substansen:

Mozobil «Genzyme» inj.