Virkestoffregister


Virkestoff: Icatibant


ATC-koder: B06A C02

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Firazyr «Shire» inj.