Substansregister

Substans: Ibritumomabtiuksetan (90Y)


ATC-koder: V10X X02


Preparater som inneholder denne substansen:

Zevalin «Ceft Biopharma» preparasjonssett til radioaktive legemidler