Substansregister

Substans: Ibritumomabtiuksetan


ATC-koder: V10X X02


Preparater som inneholder denne substansen:

Zevalin «Spectrum Pharmaceuticals» preparasjonssett til radioaktive legemidler