Virkestoffregister


Virkestoff: Bazedoksifen


ATC-koder: G03C C07

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Duavive «Pfizer» tabl.