Virkestoffregister


Virkestoff: Avatrombopag


ATC-koder: B02B X08

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Doptelet «Swedish Orphan Biovitrum» tabl.