Substansregister

Substans: Andre migrenemidler


ATC-koder: N02C X-


Preparater som inneholder denne substansen:

AJOVY «Teva» inj.