Substansregister

Substans: Aliskiren


ATC-koder: C09X A02


Preparater som inneholder denne substansen:

Rasilez «Novartis» tabl.