Sterilt vann Fresenius Kabi

Fresenius Kabi


Oppløsnings- og fortynningsmiddel.

V07A B- (Sterilt vann)OPPLØSNINGSVÆSKE TIL PARENTERAL BRUK: 1 ml inneh.: Vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Oppløsnings- og fortynningsvæske til pulvere, konsentrater og oppløsninger til injeksjon.

Dosering

Dosering og administreringshastighet avhenger av egenskapene til tilsatt legemiddel. Se preparatomtalen til legemidlet som skal løses opp eller fortynnes.
Tilberedning/Håndtering: Bruk kun klar oppløsning uten synlige partikler i uskadet beholder. Ved tilsetting av legemidler skal det benyttes aseptiske teknikker og oppløsningen skal blandes godt. Kun legemidler med dokumentert forlikelighet kan tilsettes. Oppløsningen skal gjøres isoton før parenteral administrering.
Administrering: Til parenteral bruk.

Kontraindikasjoner

Vann til injeksjonsvæsker skal ikke administreres alene. Se også preparatomtalen til legemidlet som skal løses opp eller fortynnes for informasjon om kontraindikasjoner.

Forsiktighetsregler

Preparatet er hypotont og skal derfor ikke injiseres uten at et legemiddel er tilsatt, da dette vil gi hemolyse. Før tilsetning av legemiddel må forlikelighet kontrolleres. Se preparatomtalen til legemidlet som skal løses opp eller fortynnes for ytterligere informasjon.

 

Bivirkninger

Reaksjoner på administreringsstedet, f.eks. tromboflebitt, kan oppstå. I.v. injeksjon kan gi hemolyse dersom preparatet administreres alene.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Hemolyse ved infusjon av for mye hypoton oppløsning.
Behandling: Injeksjonen avbrytes umiddelbart, og administrering av diuretika skal igangsettes. Serumelektrolytter skal overvåkes kontinuerlig, og forstyrrelser i elektrolyttnivå og syre-basebalanse korrigeres.

Egenskaper

Klassifisering: Oppløsningsvæske til parenteral bruk. Oppløsningen er hypoton, steril, pyrogenfri, klar og fargeløs.

Oppbevaring og holdbarhet

Ingen spesielle oppbevaringsbetingelser. Infusjonsposer og ampuller er beregnet til engangsbruk. Åpnede pakninger skal brukes umiddelbart. Av mikrobiologiske årsaker skal legemidlet brukes umiddelbart etter anbrudd. Dersom det ikke brukes umiddelbart er brukeren ansvarlig for oppbevaringstid og -forhold før bruk, og dette bør vanligvis ikke være >24 timer ved 2-8°C, med mindre rekonstituering/fortynning er foretatt under kontrollerte og validerte aseptiske forhold. Infusjonspose: Overposen bør beholdes på til oppløsningen skal brukes.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Sterilt vann Fresenius Kabi, OPPLØSNINGSVÆSKE TIL PARENTERAL BRUK:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
20 × 10 ml (plastamp.)
043935
Blå resept
-
* F
20 × 10 ml (plastamp. i remse)
393642
-
-
* F
20 × 20 ml (plastamp.)
009340
Blå resept
-
* F
20 × 20 ml (plastamp. i remse)
147578
-
-
* F
50 × 100 ml (pose (Freeflex))
143139
-
-
* F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 01.04.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

16.01.2020