Sterilt vann Fresenius Kabi

Fresenius Kabi

Oppløsnings- og fortynningsmiddel.

ATC-nr.: V07A B-

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkOPPLØSNINGSVÆSKE TIL PARENTERAL BRUK: 1 ml inneh.: Vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Oppløsnings- og fortynningsvæske til pulvere, konsentrater og oppløsninger til injeksjon.

Dosering

Dosering og administreringshastighet avhenger av egenskapene til tilsatt legemiddel. Se preparatomtalen til legemidlet som skal løses opp eller fortynnes.
Tilberedning/Håndtering: Bruk kun klar oppløsning uten synlige partikler i uskadet beholder. Ved tilsetting av legemidler skal det benyttes aseptiske teknikker og oppløsningen skal blandes godt. Kun legemidler med dokumentert forlikelighet kan tilsettes. Oppløsningen skal gjøres isoton før parenteral administrering.
Administrering: Til parenteral bruk.

Kontraindikasjoner

Vann til injeksjonsvæsker skal ikke administreres alene. Se også preparatomtalen til legemidlet som skal løses opp eller fortynnes for informasjon om kontraindikasjoner.

Forsiktighetsregler

Preparatet er hypotont og skal derfor ikke injiseres uten at et legemiddel er tilsatt, da dette vil gi hemolyse. Før tilsetning av legemiddel må forlikelighet kontrolleres. Se preparatomtalen til legemidlet som skal løses opp eller fortynnes for ytterligere informasjon.

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
Reaksjoner på administreringsstedet, f.eks. tromboflebitt, kan oppstå. i.v. injeksjon kan gi hemolyse dersom preparatet administreres alene.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Hemolyse ved infusjon av for mye hypoton oppløsning.
Behandling: Injeksjonen avbrytes umiddelbart, og administrering av diuretika skal igangsettes. Serumelektrolytter skal overvåkes kontinuerlig, og forstyrrelser i elektrolyttnivå og syre-basebalanse korrigeres.

Egenskaper

Klassifisering: Oppløsningsvæske til parenteral bruk. Oppløsningen er hypoton, steril, pyrogenfri, klar og fargeløs.

Oppbevaring og holdbarhet

Ingen spesielle oppbevaringsbetingelser. Infusjonsposer og ampuller er beregnet til engangsbruk. Åpnede pakninger skal brukes umiddelbart. Av mikrobiologiske årsaker skal legemidlet brukes umiddelbart etter anbrudd. Dersom det ikke brukes umiddelbart er brukeren ansvarlig for oppbevaringstid og -forhold før bruk, og dette bør vanligvis ikke være >24 timer ved 2-8°C, med mindre rekonstituering/fortynning er foretatt under kontrollerte og validerte aseptiske forhold. Infusjonspose: Overposen bør beholdes på til oppløsningen skal brukes.

Sist endret: 01.04.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

16.01.2020


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Sterilt vann Fresenius Kabi, OPPLØSNINGSVÆSKE TIL PARENTERAL BRUK:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
20 × 10 ml (plastamp.)
043935
SPC_ICONBlå resept
-
*F
20 × 10 ml (plastamp. i remse)
393642
SPC_ICON-
-
*F
20 × 20 ml (plastamp.)
009340
SPC_ICONBlå resept
-
*F
20 × 20 ml (plastamp. i remse)
147578
SPC_ICON-
-
*F
50 × 100 ml (pose)
143139
SPC_ICON-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

parenteral (parenteralt): Betyr utenfor tarmen. For eksempel er parenteral administrering av legemidler en samlebetegnelse for alle de måtene man kan innta et legemiddel på, uten at det passerer tarmen. Den vanligste måten er å injisere stoffet rett inn i en blodåre (kjent som intravenøs administrering).