Antihistamin + vasokonstriktor.

ATC-nr.: S01G A52

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkØYEDRÅPER, oppløsning 0,5 mg/ml + 0,4 mg/ml: 1 ml inneh.: Antazolinhydroklorid 0,5 mg, tetryzolinhydroklorid 0,4 mg, benzalkoniumklorid 0,05 mg, hypromellose, natriumklorid, fortynnet saltsyre (til pH-justering), sterilt vann.


ØYEDRÅPER, oppløsning i endosebeholdere 0,5 mg/ml + 0,4 mg/ml: 1 ml inneh.: Antazolinhydroklorid 0,5 mg, tetryzolinhydroklorid 0,4 mg, hypromellose, natriumklorid, fortynnet saltsyre (til pH-justering), sterilt vann. Uten konserveringsmiddel.


Indikasjoner

Allergisk konjunktivitt.
Reseptfri bruk: Behandling av øyeplager ved pollenallergi.

Dosering

Voksne og ungdom: 1 dråpe dryppes i øyet 2-4 ganger daglig i inntil 14 dager. Skal ikke brukes >14 dager da dette kan gi tilbakevendende hyperemi og toksisk follikulær konjunktivitt.
Spesielle pasientgrupper: Barn: Effekt og sikkerhet er ikke undersøkt.
Administrering: Til bruk i øyet. Etter instillasjon i øyet kan avklemming av tårekanalene eller lukking av øynene i 3 minutter redusere systemisk absorpsjon (kan redusere systemiske bivirkninger og gi økt lokal virkning). Hvis >1 preparat skal instilleres bør det gå minst 5 minutter mellom applikasjon av de ulike preparatene. Innholdet i plastflasken og endosebeholderen er sterilt inntil forseglingen brytes. Pasienten må instrueres i å unngå at tuppen kommer i kontakt med øyet eller området rundt øyet da dette kan kontaminere oppløsningen. Ved bruk av plastflaske bør kontaktlinser fjernes før drypping, og ikke gjeninnsettes før etter minst 15 minutter pga. plastflasken inneholder konserveringsmidlet benzalkoniumklorid. Endosebeholderen kastes etter hver inndrypping/bruk og ev. overskuddsvæske kastes.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Samtidig bruk av monoaminoksidase (MAO)-hemmere. Glaukom med trang kammervinkel.

Forsiktighetsregler

Skal brukes med forsiktighet hos eldre med alvorlig kardiovaskulær sykdom, inkl. arytmi, dårlig kontrollert hypertensjon eller diabetes. Sympatomimetika bør brukes med forsiktighet ved diabetes, hypertensjon, hypertyreoidisme og forhøyet thyreoideahormon-konsentrasjon, arytmier eller takyarytmier og feokromocytom. Forsiktighet bør utvises ved risiko for trangvinkelglaukom, med mindre iridektomi (eller iridotomi) har vært utført. Pasienten bør informeres om at overforbruk av vasokonstriktorer kan gi rebound-hyperemi. Preparatet bør ikke brukes hos pasienter med tørre øyne. Pasienter med symptomer på tørre øyne bør undersøkes. Øyeinfeksjoner kan maskeres ved bruk av preparatet. Pasienter med rhinitis sicca bør være ekstra nøye med å utføre nasolakrimal okklusjon riktig for å hindre at preparatet når neseslimhinnen. Pasienten bør rådes til å kontakte lege dersom symptomene på allergisk konjunktivitt vedvarer i >3-4 dager, blir mer alvorlige, eller ved smerte i øynene og tåkesyn under behandlingen. Hjelpestoffer: Plastflasken inneholder konserveringsmidlet benzalkoniumklorid som kan irritere øyet og misfarge myke kontaktlinser, se Administrering. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan medføre tretthet, svimmelhet, søvnløshet eller tåkesyn. Pasienter som opplever noen av disse bivirkningene bør ikke kjøre eller betjene maskiner inntil effekten har avtatt.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se S01G A52
Samtidig bruk med MAO-hemmere er kontraindisert. Sedative antihistaminer kan forsterke sedativ effekt av CNS-dempende midler, inkl. alkohol, hypnotika, smertestillende opiater, angstdempende sedativer og antipsykotika. Samtidig bruk med andre legemidler med antimuskarinerg effekt gir additiv effekt, som f.eks. atropin og noen antidepressiver (både TCA og MAO-hemmere). Da systemisk absorpsjon av antazolin er mulig, bør det utvises forsiktighet ved samtidig bruk med disse legemidlene.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen data. Bør bare brukes hvis fordelene oppveier ulempene for foster eller spedbarn.
Amming: Ukjent om noen av virkestoffene går over i morsmelk. Forsiktighet må utvises ved bruk under amming.
Antazolin

Bivirkninger

Vanligst er mild og forbigående brenning/svie ved drypping. Andre bivirkninger som kan forekomme er: Hjerte/kar: Angina pectoris, hypertensjon, takykardi. Immunsystemet: Overfølsomhetsreaksjoner kan forekomme svært sjeldent. Nevrologiske: Hodepine, søvnighet, tretthet, svimmelhet, skjelvinger, uro. Øye: Brenning/svie etter drypping. Lokale allergiske reaksjoner. Iris pigment dispersjon, mydriasis, tåkesyn, akutt konjunktivitt, kronisk konjunktivitt, toksisk follikulær konjunktivitt, tørre øyne, rebound-tetthet, reaktiv hyperemi, trangvinkelglaukom. Øvrige: Brennende følelse i øyet. Svette.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Utilsiktet inntak av en plastflaske (10 ml) antas ikke å ha noen alvorlige konsekvenser hos voksne. Hos barn, særlig <2 år, kan kvalme, søvnighet, arytmi/takykardi, og muligens sjokk forekomme. Demping av CNS, sjokklignende hypotensjon og koma har forekommet etter overdose av tetryzolin.
Behandling: Ved utilsiktet overdose etter oralt inntak kan brekninger induseres hvis pasienten er ved bevissthet. Ellers kan mageskylling og/eller aktivt kull vurderes. Kunstig åndedrett gis hvis nødvendig. Generell symptomatisk behandling kan være nødvendig i alvorlige tilfeller.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For tetryzolin, kombinasjoner S01G A52

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Gir en hurtig og langvarig effekt ved å motvirke hyperemi i konjunktiva. Antazolin gir samtidig en antiallergisk virkning.

Oppbevaring og holdbarhet

Plastflaske: Etter åpning: Holdbar i 4 uker. Endosebeholdere: Skal brukes straks etter åpning. Kastes etter hver inndrypping/bruk og ev. overskuddsvæske kastes.

Pakninger uten resept

Øyedråper 10 ml og 20 × 0,3 ml er unntatt fra reseptplikt.

Sist endret: 09.08.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Plastlaske: 27.07.2018

Endosebeholdere: 15.01.2019

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Spersallerg, ØYEDRÅPER, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
0,5 mg/ml + 0,4 mg/ml10 ml (plastflaske)
593218
Blå resept
Byttegruppe
*FSPC_ICON
3 × 10 ml (plastflaske)
430640
Blå resept
Byttegruppe
260,70CSPC_ICON

Spersallerg, ØYEDRÅPER, oppløsning i endosebeholdere:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
0,5 mg/ml + 0,4 mg/ml20 × 0,3 ml (endosebeholdere)
060344
Blå resept
-
*FSPC_ICON
60 × 0,3 ml (endosebeholdere)
087190
Blå resept
-
260,70CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

allergisk konjunktivitt: Betennelse i øyets bindehinne forårsaket av overfølsomhet for ulike allergenfremkallende substanser.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angina pectoris (angina, hjertekrampe): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

cns (sentralnervesystemet): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

feokromocytom: En vanligvis godartet svulst i binyremargen. Svulsten forårsaker overproduksjon av adrenalin og noradrenalin. Dette medfører blant annet økt blodtrykk.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypertyreoidisme (tyreotoksikose, hypertyreose, høyt stoffskifte): Høyt stoffskifte skyldes en økt mengde av stoffskiftehormonene tyroksin (T4) og/eller trijodtyronin (T3) i blodet. Stoffskiftehormonene dannes i skjoldkjertelen. Symptomer er indre uro, tretthet, svettetendens, skjelvende hender, hjertebank ev. uregelmessig puls, vekttap, diaré, menstruasjonsforstyrrelser, konsentrasjonsproblemer. Enkelte får øyeproblemer (fremstående øyne, økt tåreflod, hovne øyelokk, dobbeltsyn eller nedsatt syn). Struma forekommer særlig hos eldre.

hypnotika: Annet ord for sovemedisin.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

monoaminoksidase (mao): (MAO: monoaminoksidase) Enzym som bryter ned såkalte monoaminer som for eksempel serotonin, dopamin og noradrenalin. Enzymet finnes i to former, A og B. Se også MAOH; monoaminoksidasehemmer.

mydriasis (mydriase, pupilldilatasjon): Utvidet pupill.

opiat (opioid): Opioider/opiater er en fellesbetegnelse for en stor gruppe stoffer, og er enten hentet fra naturen (f.eks. morfin), produsert kjemisk (f.eks. petidin) eller forekommer naturlig i kroppen (f.eks. endorfiner). De virker smertestillende ved å påvirke sentralnervesystemet. Legemidler i denne gruppen kan gi brukeren euforiske følelser, derfor kan de være vanedannende.

sedativ: Avslappende, beroligende.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

tca (trisyklisk antidepressiv): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.