Spersallerg

Laboratoires Théa


Antihistamin + vasokonstriktor.

S01G A52 (Antazolin, Tetryzolin)ØYEDRÅPER, oppløsning 0,5 mg/ml + 0,4 mg/ml: 1 ml inneh.: Antazolinhydroklorid 0,5 mg, tetryzolinhydroklorid 0,4 mg, benzalkoniumklorid 0,05 mg, hypromellose, natriumklorid, fortynnet saltsyre (til pH-justering), sterilt vann.


ØYEDRÅPER, oppløsning i endosebeholdere 0,5 mg/ml + 0,4 mg/ml: 1 ml inneh.: Antazolinhydroklorid 0,5 mg, tetryzolinhydroklorid 0,4 mg, hypromellose, natriumklorid, fortynnet saltsyre (til pH-justering), sterilt vann. Uten konserveringsmiddel.


Indikasjoner

Allergisk konjunktivitt.
Reseptfri bruk Behandling av øyeplager ved pollenallergi.

Dosering

Voksne og ungdom
1 dråpe dryppes i øyet 2-4 ganger daglig i inntil 14 dager. Skal ikke brukes >14 dager da dette kan gi tilbakevendende hyperemi og toksisk follikulær konjunktivitt.
Spesielle pasientgrupper
  • Barn: Effekt og sikkerhet er ikke undersøkt.
Administrering Til bruk i øyet. Etter instillasjon i øyet kan avklemming av tårekanalene eller lukking av øynene i 3 minutter redusere systemisk absorpsjon (kan redusere systemiske bivirkninger og gi økt lokal virkning). Hvis >1 preparat skal instilleres bør det gå minst 5 minutter mellom applikasjon av de ulike preparatene. Innholdet i plastflasken og endosebeholderen er sterilt inntil forseglingen brytes. Pasienten må instrueres i å unngå at tuppen kommer i kontakt med øyet eller området rundt øyet da dette kan kontaminere oppløsningen. Ved bruk av plastflaske bør kontaktlinser fjernes før drypping, og ikke gjeninnsettes før etter minst 15 minutter pga. plastflasken inneholder konserveringsmidlet benzalkoniumklorid. Endosebeholderen kastes etter hver inndrypping​/​bruk og ev. overskuddsvæske kastes.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Samtidig bruk av monoaminoksidase (MAO)-hemmere. Glaukom med trang kammervinkel.

Forsiktighetsregler

Skal brukes med forsiktighet hos eldre med alvorlig kardiovaskulær sykdom, inkl. arytmi, dårlig kontrollert hypertensjon eller diabetes. Sympatomimetika bør brukes med forsiktighet ved diabetes, hypertensjon, hypertyreoidisme og forhøyet thyreoideahormon-konsentrasjon, arytmier eller takyarytmier og feokromocytom. Forsiktighet bør utvises ved risiko for trangvinkelglaukom, med mindre iridektomi (eller iridotomi) har vært utført. Pasienten bør informeres om at overforbruk av vasokonstriktorer kan gi rebound-hyperemi. Preparatet bør ikke brukes hos pasienter med tørre øyne. Pasienter med symptomer på tørre øyne bør undersøkes. Øyeinfeksjoner kan maskeres ved bruk av preparatet. Pasienter med rhinitis sicca bør være ekstra nøye med å utføre nasolakrimal okklusjon riktig for å hindre at preparatet når neseslimhinnen. Pasienten bør rådes til å kontakte lege dersom symptomene på allergisk konjunktivitt vedvarer i >3-4 dager, blir mer alvorlige, eller ved smerte i øynene og tåkesyn under behandlingen. Hjelpestoffer: Plastflasken inneholder konserveringsmidlet benzalkoniumklorid som kan irritere øyet og misfarge myke kontaktlinser, se Administrering. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan medføre tretthet, svimmelhet, søvnløshet eller tåkesyn. Pasienter som opplever noen av disse bivirkningene bør ikke kjøre eller betjene maskiner inntil effekten har avtatt.

Interaksjoner

Samtidig bruk med MAO-hemmere er kontraindisert. Sedative antihistaminer kan forsterke sedativ effekt av CNS-dempende midler, inkl. alkohol, hypnotika, smertestillende opioider, angstdempende sedativer og antipsykotika. Samtidig bruk med andre legemidler med antimuskarinerg effekt gir additiv effekt, som f.eks. atropin og noen antidepressiver (både TCA og MAO-hemmere). Da systemisk absorpsjon av antazolin er mulig, bør det utvises forsiktighet ved samtidig bruk med disse legemidlene.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetIngen data. Bør bare brukes hvis fordelene oppveier ulempene for foster eller spedbarn.
AmmingUkjent om noen av virkestoffene går over i morsmelk. Forsiktighet må utvises ved bruk under amming.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering​/​Forgiftning

SymptomerUtilsiktet inntak av en plastflaske (10 ml) antas ikke å ha noen alvorlige konsekvenser hos voksne. Hos barn, særlig <2 år, kan kvalme, søvnighet, arytmi/takykardi, og muligens sjokk forekomme. Demping av CNS, sjokklignende hypotensjon og koma har forekommet etter overdose av tetryzolin.
BehandlingVed utilsiktet overdose etter oralt inntak kan brekninger induseres hvis pasienten er ved bevissthet. Ellers kan mageskylling og​/​eller aktivt kull vurderes. Kunstig åndedrett gis hvis nødvendig. Generell symptomatisk behandling kan være nødvendig i alvorlige tilfeller.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeGir en hurtig og langvarig effekt ved å motvirke hyperemi i konjunktiva. Antazolin gir samtidig en antiallergisk virkning.

Oppbevaring og holdbarhet

Plastflaske: Etter åpning: Holdbar i 4 uker. Endosebeholdere: Skal brukes straks etter åpning. Kastes etter hver inndrypping​/​bruk og ev. overskuddsvæske kastes.

Pakninger uten resept

Øyedråper 10 ml og 20 × 0,3 ml er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser og refusjon

Spersallerg, ØYEDRÅPER, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
0,5 mg/ml + 0,4 mg/ml 10 ml (plastflaske)
593218

Blå resept

* F
3 × 10 ml (plastflaske)
430640

Blå resept

260,70 C

Spersallerg, ØYEDRÅPER, oppløsning i endosebeholdere:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
0,5 mg/ml + 0,4 mg/ml 20 × 0,3 ml (endosebeholdere)
060344

Blå resept

* F
60 × 0,3 ml (endosebeholdere)
087190

Blå resept

260,70 C

Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https:​/​/dmp.no​/​offentlig-finansiering​/​medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Spersallerg ØYEDRÅPER, oppløsning 0,5 mg/ml + 0,4 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Spersallerg ØYEDRÅPER, oppløsning i endosebeholdere 0,5 mg/ml + 0,4 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

Plastlaske: 27.07.2018

Endosebeholdere: 15.01.2019


Sist endret: 11.05.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)