Kortikosteroid.

ATC-nr.: S01B A01

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 S01B A01
Deksametason
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av deksametason kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Deksametason har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Deksametason er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 28.09.2017) er utarbeidet av Novartis.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

ØYEDRÅPER, oppløsning 1 mg/ml: 1 ml inneh.: Deksametasonnatriumfosfat 1 mg, benzalkoniumklorid, boraks, borsyre, dinatriumedetat, polyoksyetylin 35 ricinusolje, hypromellose, sterilt vann. Med konserveringsmiddel.


Indikasjoner

Iridosyklitter, akutte og kroniske skleritter og episkleritter, samt dype keratitter. I meget sjeldne tilfeller kan deksametason være indisert ved overflatisk keratitt og konjunktivitt, som er allergisk betinget.

Dosering

Ved akutte tilstander, 1 dråpe i nedre konjunktivalsekk hver time, ellers 1 dråpe hver 3.-4. time.
Spesielle pasientgrupper: Barn <2 år: Skal ikke bruke preparatet pga. innhold av borsyre, se Forsiktighetsregler.
Administrering: Se pakningsvedlegg. Benzalkoniumklorid kan misfarge myke kontaktlinser pga. absorpsjon. Før drypping bør derfor linsene tas ut og ikke innsettes før etter 15 minutter.

Kontraindikasjoner

Okulære infeksjoner forårsaket av bakterier, sopp/virus, f.eks. herpes simplex. Overflatiske keratitter. Sårbehandling, spesielt ulcerøse lesjoner (perforasjonsfare). Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Glukokortikoider kan redusere resistensen mot øyeinfeksjon. Hvis inflammasjonen ikke avtar innen rimelig tid, skal annen terapi igangsettes. Ved langtidsbruk kan økt trykk i øyet forekomme, og måling av trykket i øyet bør foretas ved behandling >1-2 uker. Intensiv og vedvarende behandling med lokale kortikosteroider er en mulig faktor ved dannelsen av posterior subkapsulær katarakt. Ved sykdommer som gir korneafortynning, er perforasjon sett ved lokal kortikosteroidbruk. Synsforstyrrelser: Kan sees ved bruk av systemiske og topikale kortikosteroider. Ved symptomer som tåkesyn eller andre synsforstyrrelser, skal pasienten vurderes for henvisning til øyelege for evaluering av mulige årsaker, som kan omfatte grå stær, grønn stær eller sjeldne sykdommer som sentral serøs korioretinopati (CSCR). Cushings syndrom og/eller binyresuppresjon forbundet med systemisk absorpsjon av okulært deksametason: Kan forekomme etter intensiv eller langvarig kontinuerlig behandling av predisponerte pasienter, inkl. barn og pasienter som behandles med CYP3A4-hemmere (inkl. ritonavir og kobicistat). I slike tilfeller bør ikke behandlingen seponeres for brått, men trappes ned gradvis. Hjelpestoffer: Inneholder benzalkoniumklorid som kan gi øyeirritasjon, spesielt ved tørre øyne eller hornhinnesykdom. Lege kontaktes ved ubehag, stikkende, sviende følelse eller øyesmerter etter administrering. Inneholder borsyre og preparatet skal derfor ikke gis til barn <2 år da dette kan påvirke fruktbarheten til barnet i fremtiden. Bilkjøring og bruk av maskiner: Forbigående tåkesyn kan oppstå etter installasjon og bilkjøring eller bruk av maskiner bør utsettes til synet er normalisert.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se S01B A01
CYP3A4-hemmere kan redusere deksametasonclearance og gi økte bivirkninger og binyresuppresjon/Cushings syndrom. Kombinasjonen bør unngås med mindre fordel for pasienten oppveier risiko for systemiske kortikosteroidbivirkninger, og pasienten bør overvåkes mht. systemiske kortokosteroideffekter.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Systemisk eksponering anses å være lav ved bruk av øyedråper. Bør likevel ikke brukes av gravide over lengre tid. Lavpotente kortikosteroider bør foretrekkes.
Amming: Går over i morsmelk. Systemisk eksponering anses å være lav ved bruk av øyedråper. Lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes.
Deksametason

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Endokrine
Ukjent frekvensBinyresuppresjon1, Cushings syndrom1
Øye
VanligeSvie ved instillasjon
Korneal skade og økt intraokulært trykk ved langtidsbehandling.1
Mindre vanligeAktivering av viruskeratitt
SjeldneKatarakt ved langtidsbehandling, korneal perforasjon2, tåkesyn1
FrekvensBivirkning
Vanlige
ØyeSvie ved instillasjon
Korneal skade og økt intraokulært trykk ved langtidsbehandling.1
Mindre vanlige
ØyeAktivering av viruskeratitt
Sjeldne
ØyeKatarakt ved langtidsbehandling, korneal perforasjon2, tåkesyn1
Ukjent frekvens
EndokrineBinyresuppresjon1, Cushings syndrom1

1Se også Forsiktighetsregler.

2Sees fortrinnsvis ved bruk over lang tid ved behandling av sykdommer som forårsaker fortynning av kornea.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Behandling: Overdose kan som oftest skylles ut av øyet med lunkent vann.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Antiinflammatorisk og antiallergisk.
Absorpsjon: Penetrerer inn i kornea og kammervæsken. Terapeutisk konsentrasjon nås etter 15-30 minutter. Systemisk absorpsjon kan ikke utelukkes.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Holdbarhet etter åpning: 4 uker.

Sist endret: 05.08.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

07.05.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Spersadex, ØYEDRÅPER, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1 mg/ml5 ml (flaske)
590471
SPC_ICONBlå resept
-
100,90C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

cushings syndrom: Et symptomkompleks som er forårsaket av langvarig utsettelse av for høye nivåer av glukokortikoider fra binyrebarken, eller også noen ganger langtidsbehandling med glukokortikoider som legemiddel. Syndromet kan gi fedme som spesielt gir seg utslag i ansikt, hals og overkropp. Andre symptomer kan være benskjørhet, høyt blodtrykk, maskulin behåring, menstruasjonsopphør og for mye kroppsvæske.

cyp3a4-hemmer: Legemiddel eller stoff som nedsetter aktiviteten av enzymet CYP3A4. Legemidler som tas samtidig og som nedbrytes av CYP3A4, kan dermed få en høyere konsentrasjon i kroppen slik at bivirkninger oppstår. Eksempler på hemmere av CYP3A4: Amiodaron, aprepitant, boceprevir, diltiazem, erytromycin, flukonazol, fluoksetin, idelalisib, imatinib, indinavir, itrakonazol, ketokonazol, klaritromycin, kobicistat, mikonazol, posakonazol, ritonavir, telaprevir, telitromycin, verapamil, vorikonazol, grapefruktjuice, sakinavir, nefazodon, nelfinavir, cimetidin, delavirdin, kannabinoider.

episkleritt: Betennelse i det øverste laget av øyets senehinne, vanligvis kortvarig og enkel å behandle.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukokortikoider: Glukokortikoider er binyrebarkhormoner som er viktige for normal kroppsfunksjon. Syntetiske glukokortikoider har betennelsesdempende og immundempende egenskaper, og brukes f.eks. ved leddgikt, astma og ulike autoimmune sykdommer.

grå stær (katarakt): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

grønn stær (glaukom): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

inflammasjon (betennelse): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

iridosyklitt: Akutt betennelse/inflammasjon i regnbuehinnen (iris) og strålelegemet (corpus ciliare).

keratitt (hornhinnebetennelse, korneal inflammasjon): Betennelse øyets hornhinne. Forårsakes av skade, bakterier, virus, sopp eller autoimmun sykdom. Symptomer er smerter, lysskyhet, nedsatt syn, tåreflod og sammenkniping av øyet.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

økt intraokulært trykk (økt iop, forhøyet intraokulært trykk): Forhøyet væsketrykk i øyet.