Yasminelle

2care4


Yasminelle, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
3 × 21 stk. (kalenderpakn.)
128000
SPC -
Byttegruppe
varenr. 128000C