Xolair

Novartis


Xolair, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
75 mg1 stk. (ferdigfylt sprøyte, 0,5 ml)
028257
SPC -
-
varenr. 028257C
150 mg1 stk. (ferdigfylt sprøyte, 1 ml)
028268
SPC Blå resept
-
varenr. 028268C