Xifaxan

Norgine


Xifaxan, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
550 mg56 stk. (blister)
109037
SPC Blå resept
Byttegruppe
varenr. 109037C