Spiriva, INHALASJONSPULVER, harde kapsler:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
18 μg30 doser (blister + HandiHaler)
005600
SPC Blå resept
Byttegruppe
varenr. 005600C
30 doser (blister)
005588
SPC Blå resept
Byttegruppe
varenr. 005588C
90 doser (blister)
021617
SPC Blå resept
Byttegruppe
varenr. 021617C