Somavert

Pfizer


Somavert, PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
10 mg/ml30 stk. (hettegl. + ferdigfylt sprøyte)
532072
SPC H-resept
-
varenr. 532072C
15 mg/ml30 stk. (hettegl. + ferdigfylt sprøyte)
142410
SPC H-resept
-
varenr. 142410C
20 mg/ml30 stk. (hettegl. + ferdigfylt sprøyte)
588227
SPC H-resept
-
varenr. 588227C
25 mg/ml30 stk. (hettegl. + ferdigfylt sprøyte)
540527
SPC H-resept
-
varenr. 540527C
30 mg/ml30 stk. (hettegl. + ferdigfylt sprøyte)
126868
SPC H-resept
-
varenr. 126868C