Solu-Cortef

Pfizer


Solu-Cortef, PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
100 mg5 sett (tokammerhettegl.)
161117
SPC -
-
varenr. 161117C
250 mg1 sett (tokammerhettegl.)
161091
SPC -
-
varenr. 161091C