Sinemet Depot Mite

MSD


Sinemet Depot Mite, DEPOTTABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
100 stk. (blister)
570649
SPC Blå resept
-
varenr. 570649C