Selozok

Farmagon


Selozok, DEPOTTABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
200 mg98 stk. (blister)
169946
SPC Blå resept
Byttegruppe
varenr. 169946C