Selo-Zok

Recordati


Selo-Zok, DEPOTTABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
25 mg28 stk. (kalenderpakn.)
000503
SPC Blå resept
Byttegruppe
varenr. 000503C
50 mg98 stk. (kalenderpakn.)
066894
SPC Blå resept
Byttegruppe
varenr. 066894C
100 mg98 stk. (kalenderpakn.)
134510
SPC Blå resept
Byttegruppe
varenr. 134510C
200 mg98 stk. (kalenderpakn.)
134619
SPC Blå resept
Byttegruppe
varenr. 134619C