Salmex

Glenmark


Adrenergikum + kortikosteroid.

R03A K06 (Flutikason, Salmeterol)INHALASJONSPULVER 50 µg/100 µg, 50 µg/250 µg og 50 µg/500 µg: Hver dose inneh.: Salmeterolxinafoat tilsv. salmeterol 50 μg, flutikasonpropionat 100 μg, resp. 250 μg og 500 μg, laktose.Indikasjoner

Astma: Regelmessig behandling av astma når bruk av et kombinasjonspreparat (langtidsvirkende β2-agonist og inhalert kortikosteroid) er egnet: Når tilstrekkelig kontroll ikke oppnås med inhalerte kortikosteroider og inhalert, kortidsvirkende β2-agonist ved behov, eller når tilstrekkelig god kontroll allerede er oppnådd med både inhalert kortikosteroid og langtidsvirkende β2-agonist. Merk: Styrken 50 µg/100 µg er ikke egnet til bruk hos voksne og barn med alvorlig astma. Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols): Symptomatisk behandling av pasienter med kols med en FEV1 predikert normalverdi <60% (før bronkodilatator) og gjentatte eksaserbasjoner, som har betydelige symptomer til tross for regelmessig behandling med bronkodilatator.

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Seretide «GlaxoSmithKline»


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Salmex, INHALASJONSPULVER:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
50 µg/100 µg 60 doser
375043
Blå resept
Byttegruppe
275,10 (trinnpris 169,60) C
3 × 60 doser
399292
Blå resept
Byttegruppe
752,80 (trinnpris 436,30) C
50 µg/250 µg 60 doser
129301
Blå resept
Byttegruppe
324,40 (trinnpris 236,40) C
3 × 60 doser
495778
Blå resept
Byttegruppe
900,60 (trinnpris 636,80) C
50 µg/500 µg 60 doser
443818
Blå resept
Byttegruppe
393,20 (trinnpris 294,10) C
3 × 60 doser
084588
Blå resept
Byttegruppe
1107,10 (trinnpris 809,70) C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 05.06.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

13.06.2019