Robinul

Meda
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 0,2 mg/ml: 1 ml inneh.: Glykopyrroniumbromid 0,2 mg, natriumklorid, saltsyre, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Premedikasjon ved anestesi. Vagusindusert bradykardi. Blokkering av muskarineffekten av antikolinesteraser brukt til å oppheve virkningen av ikke-depolariserende muskelrelaksantia etter anestesi.

Dosering

Preoperativt: Gis 30-60 minutter før anestesi innledes. Voksne: 0,2-0,4 mg i.v. eller i.m. Alternativt 0,004-0,005 mg/kg opptil maks. 0,4 mg. Barn: 0,004-0,008 mg/kg opptil maks. 0,2 mg i.v. eller i.m. Større doser vil gi langvarig og plagsom munntørrhet.
Intraoperativt: Dosen kan gjentas hvis nødvendig. Voksne: Enkeltdose på 0,2-0,4 mg (eller 0,004-0,005 mg/kg opptil maks. 0,4 mg) i.v. Barn: Enkeltdose på 0,004-0,008 mg/kg opptil maks. 0,2 mg i.v.
Reversering av muskelrelakserende medikament ved avslutning av operasjoner: Glykopyrron kan gis samtidig fra samme sprøyte som antikolinesterasen, dermed oppnås større kardiovaskulær stabilitet. Voksne: 0,2 mg i.v. pr. 1 mg neostigmin eller tilsv. dose pyridostigmin. Alternativt 0,01-0,015 mg/kg i.v. ved neostigmin 0,05 mg/kg eller tilsv. dose pyridostigmin. Barn: 0,01 mg/kg i.v. ved neostigmin 0,05 mg/kg eller tilsv. dose pyridostigmin.
Tilberedning/Håndtering: Kan blandes med isoton NaCl. pH får ikke være >6.
Administrering: Gis i.v. eller i.m., avhengig av indikasjon, se ovenfor.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Pga. økt hjertefrekvens ved bruk av antikolinergika bør forsiktighet utvises hos pasienter med hypertensjon, kardiale arytmier, hjerteinsuffisiens og hypertyreoidisme. Ved anestesi kan antikolinergika resultere i ventrikkelarytmi. Bør unngås i store doser hos pasienter med myasthenia gravis. Forsiktighet utvises ved glaukom.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Antikolinergika kan gi ventrikulære arytmier ved syklopropan-anestesi. Dette kan unngås ved å administrere glykopyrron i lave doser. Samtidig behandling med andre antikolinergika kan medføre kolinerg blokade.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Begrenset erfaring. I dyreforsøk har glykopyrron påvirket befruktning og overlevelse av avkommet. Bør derfor ikke gis til gravide.
Amming: Passerer over i morsmelk, men risiko for å påvirke barnet er liten og glykopyrron kan derfor brukes under amming.

Bivirkninger

Vanligste bivirkning er munntørrhet. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Munntørrhet, obstipasjon. Hjerte/kar: Takykardi, hjerteklapp, ventrikkelarytmi. Nevrologiske: Døsighet. Nyre/urinveier: Urinretensjon. Øye: Synsforstyrrelser. Ukjent frekvens: Immunsystemet: Hypersensitivitet, angioødem.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomene er perifere. Motvirkes ved å gi en kvartær ammoniumantikolinesterase f.eks. neostigminmetylsulfat, 1 mg pr. mg glykopyrron gitt parenteralt.

Egenskaper

Klassifisering: Syntetisk antikolinergikum med kvartært ammonium.
Virkningsmekanisme: Primært postganglionær blokade, sekundært også ganglieblokade. Hemmer ventrikkelens motorikk og sekresjon. Hemmer sekresjon i munn, svelg og luftrør. Antagonist til muskarineffektene indusert av kolinerge legemidler. Begrenset passasje av blod-hjerne- og placentabarrierene (lav fettløselighet).
Utskillelse: Uforandret via urin og galle.

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Robinul, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
0,2 mg/ml10 × 1 ml (glassamp.)
533489
Blå resept
Byttegruppe
454,30C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 20.10.2016
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

05.10.2016