Remeron

Remeron-S

MSD


Remeron, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
30 mg30 stk. (endose)
014159
SPC Blå resept
Byttegruppe
varenr. 014159C

Remeron-S, SMELTETABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
15 mg30 stk. (endose)
010554
SPC Blå resept
Byttegruppe
varenr. 010554C
30 mg96 stk. (endose)
011050
SPC Blå resept
Byttegruppe
varenr. 011050C
45 mg96 stk. (endose)
011061
SPC Blå resept
Byttegruppe
varenr. 011061C