Prismasol

Gambro


Prismasol, HEMODIALYSE-/HEMOFILTRERINGSVÆSKE:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
4 mmol/liter2 × 5000 ml (tokammerpose)
048761
SPC -
-
varenr. 048761C