Plendil, DEPOTTABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
5 mg98 stk. (blister)
165548
SPC Blå resept
Byttegruppe
varenr. 165548C
10 mg98 stk. (blister)
165449
SPC Blå resept
Byttegruppe
varenr. 165449C