Oxibuprokain Minims

Bausch Health


Lokalanestetikum.

S01H A02 (Oksybuprokain)ØYEDRÅPER, endosebeholdere 4 mg/ml (0,4%): 1 ml inneh.: Oksybuprokainhydroklorid 4 mg, saltsyre, sterilt vann. Uten konserveringsmiddel.


Indikasjoner

Lokalanestesi når det ønskes hurtig og kortvarig effekt.

Dosering

Endosebeholderen kastes etter hver inndrypping/bruk. Ev. overskuddsvæske kastes.
For tonometri: 1-2 dråper dryppes i øyet. Gir kortvarig overflateanestesi tilstrekkelig til tonometri.
For kraftigere anestesi, ved fjerning av overflatiske fremmedlegemer og tilpassing av kontaktlinser: 1 dråpe dryppes i øyet 3-4 ganger med 30 sekunders intervall.

Kontraindikasjoner

Overflatiske betennelsestilstander, særlig keratitt. Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Bør ikke forskrives for selvmedikasjon. Antas normalt ikke å påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Pasienten bør imidlertid informeres om at preparatet kan forårsake forbigående uklart eller tåkete syn. En bør i så fall ikke kjøre bil eller bruke maskiner før synet er normalisert.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Nedsetter effekten av sulfonamider.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ved bruk av øyedråper anses systemisk eksponering av oksibuprokain å være så liten at det sannsynligvis medfører liten risiko for skadelige effekter på svangerskapsforløpet, fosteret eller det nyfødte barnet.
Amming: Ved bruk av øyedråper anses systemisk eksponering av oksibuprokain å være liten. Det er lite sannsynlig at barn som ammes blir påvirket.

Bivirkninger

Vedvarende bruk kan gi keratitt. I sjeldne tilfeller har lokalanestetika også vært forbundet med allergiske reaksjoner (i de alvorligste tilfellene anafylaktisk sjokk).

OrganklasseBivirkning
Generelle
SjeldneSvimmelhet
Ukjent frekvensAllergisk reaksjon
Hjerte
SjeldneHypotensjon
Immunsystemet
Ukjent frekvensAnafylaktisk reaksjon/sjokk, overfølsomhet
Nevrologiske
SjeldneTremor
Øye
VanligeForbigående svie ved inndrypping
SjeldneTåkesyn
Ukjent frekvensAllergisk blefaritt, øyeallergi

Vedvarende bruk kan gi keratitt. I sjeldne tilfeller har lokalanestetika også vært forbundet med allergiske reaksjoner (i de alvorligste tilfellene anafylaktisk sjokk).

FrekvensBivirkning
Vanlige
ØyeForbigående svie ved inndrypping
Sjeldne
GenerelleSvimmelhet
HjerteHypotensjon
NevrologiskeTremor
ØyeTåkesyn
Ukjent frekvens
GenerelleAllergisk reaksjon
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon/sjokk, overfølsomhet
ØyeAllergisk blefaritt, øyeallergi

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Klassifisering: Aminobenzosyreester.
Virkningsmekanisme: Hindrer ledning av nerveimpulser. Gir hurtig innsettende anestesi som varer ca. 10 minutter. Normal følsomhet i kornea innen 1 time.

Oppbevaring og holdbarhet

Skal oppbevares ved høyst 25°C og i originalpakningen for å beskytte mot lys. Skal ikke fryses.

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Oxibuprokain Minims, ØYEDRÅPER, endosebeholdere:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
4 mg/ml (0,4%)20 × 0,5 ml (endosebeholdere)
447979
-
-
126,60C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 19.02.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

30.12.2019