NESESPRAY, oppløsning 0,5 mg/ml: 1 ml inneh.: Xylometazolinhydroklorid 0,5 mg, natriumklorid, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumfosfatdodekahydrat, dinatriumedetat, renset vann. Uten konserveringsmiddel.


NESESPRAY, oppløsning 1 mg/ml: 1 ml inneh.: Xylometazolinhydroklorid 1 mg, natriumklorid, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumfosfatdodekahydrat, dinatriumedetat, renset vann. Uten konserveringsmiddel.


Indikasjoner

Til drenasje ved akutt rhinitt, sinusitt og akutt otitt.
Reseptfri bruk: Voksne og barn >2 år: Korttidsbehandling av tett nese ved forkjølelse og akutt bihulebetennelse.

Dosering

Tett nese bør forsøkes behandlet med saltvann før oppstart med Otrivin.
1 mg/ml: Voksne og barn ≥12 år: 1 spray i hvert nesebor ved behov inntil 3 ganger daglig Det bør gå minst 6 timer mellom hver dose. Bør ikke brukes i >10 dager sammenhengende. 0,5 mg/ml: Barn 2-11 år: Brukes under oppsyn av en voksen. 1 spray i hvert nesebor ved behov inntil 3 ganger daglig, med minst 8 timer mellom hver dose. Bør ikke brukes i >5 dager sammenhengende. Barn <2 år: Skal ikke brukes.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Transfenoidal hypofysektomi eller operasjoner som eksponerer dura mater. Inflammasjonstilstander i hud og slimhinner i nesehulen, skorpedannelser (rhinitis sicca) og trangvinklet glaukom. Behandling av barn <2 år.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet ved overfølsomhet for adrenerge substanser, vist ved tegn på søvnløshet, svimmelhet, tremor, hjertearytmier og forhøyet blodtrykk. Bør ikke brukes sammenhengende i >5 dager hos barn eller >10 dager hos voksne, for å unngå medikamentell rhinitt (rebound-effekt). Anbefalt dose må ikke overskrides, særlig hos barn og eldre. Forsiktighet ved hypertensjon, kardiovaskulær sykdom, lang QT-tid-syndrom, pga. økt risiko for alvorlig ventrikulær arytmi, hypertyreoidisme, diabetes mellitus, feokromocytom og ved bruk av bromokriptin. Ved feilbruk og høy dosering kan xylometazolinabsorpsjon gi systemisk effekt, særlig hos barn.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Forsterkning av de systemiske effektene av xylometazolin ved samtidig bruk av monoaminoksidase (MAO)-hemmere, trisykliske eller tetrasykliske antidepressiver kan ikke utelukkes, særlig ved overdosering.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Pga. mulige systemiske vasokonstriktive effekter anbefales ikke bruk under graviditet.
Amming: Det er ikke sett negative effekter på barn som ammes. Forsiktighet bør likevel utvises da overgang i morsmelk er ukjent. Bør kun brukes etter anbefaling fra lege.
Fertilitet: Utilstrekkelig data og ingen tilgjengelige dyrestudier. Systemisk eksponering for xylometazolin er svært lav, og påvirkning på fertilitet er derfor svært lite sannsynlig.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
SjeldneKvalme
Generelle
VanligeSvie på applikasjonsstedet
Mindre vanligeIrritasjon i nese, munn og svelg.
Hjerte
Svært sjeldneØkt blodtrykk
Hjertearytmier og økt hjerterytme.
Immunsystemet
Svært sjeldneOverfølsomhetsreaksjoner (angioødem, utslett, pruritus)
Luftveier
VanligeTørrhet eller ubehag i neseslimhinnen.
Nevrologiske
VanligeHodepine
Svært sjeldneNervøsitet, søvnforstyrrelse
Øye
Svært sjeldneForbigående synsforstyrrelser
FrekvensBivirkning
Vanlige
GenerelleSvie på applikasjonsstedet
LuftveierTørrhet eller ubehag i neseslimhinnen.
NevrologiskeHodepine
Mindre vanlige
GenerelleIrritasjon i nese, munn og svelg.
Sjeldne
GastrointestinaleKvalme
Svært sjeldne
HjerteØkt blodtrykk
Hjertearytmier og økt hjerterytme.
ImmunsystemetOverfølsomhetsreaksjoner (angioødem, utslett, pruritus)
NevrologiskeNervøsitet, søvnforstyrrelse
ØyeForbigående synsforstyrrelser

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: I sjeldne tilfeller av overdosering, nesten utelukkende sett hos barn, har symptomer vært hurtig eller ujevn puls, forhøyet blodtrykk og noen ganger bevissthetstap.
Behandling: Bruken stoppes umiddelbart og symptomatisk behandling skal vurderes.

Egenskaper

Klassifisering: Vasokonstriktor.
Virkningsmekanisme: Xylometazolin er en sympatomimetisk substans som stimulerer alfa-adrenerge reseptorer i nasal mucosa. Ved nasal bruk virker den karkontraherende og dermed avsvellende på neseslimhinnen og nærliggende regioner i svelget. Dette gjør det enklere å puste gjennom nesen ved nesetetthet. Effekten inntrer innen få minutter og varer opptil 12 timer. Plasmakonsentrasjon av xylometazolin etter lokal nasal applikasjon er svært lav og i nærheten av deteksjonsgrensen.

Pakninger uten resept

Nesespray inntil 10 ml er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Otrivin, NESESPRAY, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
0,5 mg/ml10 ml (spray m/dosepumpe)
166097
-
-
*F

Otrivin, NESESPRAY, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1 mg/ml10 ml (spray m/dosepumpe)
166440
-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 08.05.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

16.04.2020