Meropur

2care4


Meropur, PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
600 IU1 sett (hettegl. + ferdigfylt sprøyte)
505306
SPC -
Byttegruppe
varenr. 505306C
1200 IU1 sett (hettegl. + ferdigfylt sprøyte)
588176
SPC -
Byttegruppe
varenr. 588176C