Avføringsmiddel.

A06A B08 (Natriumpikosulfat)DRÅPER, oppløsning 7,5 mg/ml: 1 ml inneh.: Natriumpikosulfat 7,5 mg, natriumbenzoat, flytende sorbitol 70% (ikke krystalliserende), natriumsitratdihydrat, sitronsyremonohydrat, renset vann.


Indikasjoner

Midlertidig forstoppelse.

Dosering

Bør tas om kvelden for å oppnå avføring påfølgende morgen.
Voksne: Anbefalt dosering: 10-20 dråper (5-10 mg) daglig. Anbefalt doseringsprogram: Det anbefales å starte med laveste dose. Dosen kan justeres opp til maks. dose til man oppnår regelmessig avføring og ønsket konsistens. Maks. daglig dose (20 dråper) bør ikke overskrides. Etter 1 ukes behandling bør doseringen trappes ned til annenhver dag i ca. 1 uke, deretter til hver tredje dag i ytterligere 1 uke, før full seponering.
Barn <12 år: Skal ikke gis uten leges forskrivning.
Administrering: Kan blandes med ulike drikker eller mat.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Ileus, intestinal obstruksjon, sterke, smertefulle og/eller akutte abdominale tilstander med feber (f.eks. appendisitt) som potensielt er assosiert med kvalme og oppkast, akutte inflammatoriske tarmsykdommer, alvorlig dehydrering.

Forsiktighetsregler

Må ikke brukes daglig eller over lengre perioder uten å undersøke årsaken til forstoppelsen. Langvarig og overdreven bruk kan føre til forstyrrelse i væske- og elektrolyttbalansen og hypokalemi. Svimmelhet og/eller synkope er rapportert. Detaljene tilgjengelige for disse tilfellene indikerer at dette kan være avføringssynkope (eller synkope som kan tilskrives problemer med avføringen), eller en vasovagal respons til abdominal smerte relatert til forstoppelse, og ikke nødvendigvis knyttet til inntak av natriumpikosulfat. Bør ikke gis til barn uten etter leges forskrivning. Inneholder sorbitol og bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med fruktoseintoleranse. Ved abdominale kramper bør kjøring av bil og bruk av maskiner unngås.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Samtidig bruk av diuretika eller kortikosteroider kan øke risikoen for elektrolyttforstyrrelser ved høye doser natriumpikosulfat. Elektrolyttforstyrrelser kan føre til økt følsomhet for hjerteglykosider. Samtidig bruk av antibiotika kan redusere den lakserende virkningen.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Det foreligger ikke velkontrollerte data på bruk hos gravide. Lang erfaring har ikke vist skadelige effekter på svangerskapsforløpet. Dyrestudier indikerer ikke reproduksjonstoksiske effekter.
Amming: Hverken den aktive metabolitten av natriumpikosulfat BHPM eller dens glukoronider går over i morsmelk. Kan derfor brukes under amming.
Fertilitet: Ingen humane data.

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Svært vanligeDiaré
VanligeAbdominale kramper og smerter, abdominalt ubehag
Mindre vanligeKvalme, oppkast
Hud
Ukjent frekvensHudreaksjoner som angioødem, legemiddelutslett, pruritus
Immunsystemet
Ukjent frekvensOverfølsomhet
Nevrologiske
Mindre vanligeSvimmelhet1
Ukjent frekvensSynkope1
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleDiaré
Vanlige
GastrointestinaleAbdominale kramper og smerter, abdominalt ubehag
Mindre vanlige
GastrointestinaleKvalme, oppkast
NevrologiskeSvimmelhet1
Ukjent frekvens
HudHudreaksjoner som angioødem, legemiddelutslett, pruritus
ImmunsystemetOverfølsomhet
NevrologiskeSynkope1

1Samsvarer med vasovagal reaksjon (f.eks. pga. abdominale kramper, avføring).

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Ved høye doser kan diaré, abdominalkramper og klinisk signifikant tap av væske, kalium og andre elektrolytter forekomme. Tilfeller av iskemi i kolonmucosa er rapportert i forbindelse med betraktelig høyere doser enn anbefalt for forstoppelse. Kronisk overdosering kan føre til kronisk diaré, magesmerter, hypokalemi, sekundær hyperaldosteronisme og nyresten. Skader i renale tubuli, metabolsk alkalose og muskelsvakhet sekundært til hypokalemi er beskrevet i forbindelse med kronisk misbruk av laksantia.
Behandling: Kort tid etter overdosering kan absorpsjonen minimaliseres eller hindres ved å frembringe brekninger eller ved ventrikkelskylling. Rehydrering og justering av elektrolytter kan være nødvendig, særlig hos eldre og ungdom. Bruk av spasmolytika kan ha en viss effekt.

Egenskaper

Klassifisering: Kontaktlaksantium.
Virkningsmekanisme: Spaltes enzymatisk i tykktarmen av sulfataseproduserende mikroorganismer. Spaltingsproduktene (frie difenoler) gir lakserende effekt dels via kjemoreseptorer og intramurale nevroner i tarmveggen, dels gjennom hemming av tarmens absorpsjon av vann som gir volumøkning av feces. Har ingen effekt på fordøyelse eller absorpsjon av kalorier eller essensielle næringsstoffer i tynntarmen.
Absorpsjon: Natriumpikosulfat når kolon uten absorpsjon av betydning. Det enterohepatiske kretsløp unngås. Virkning etter ca. 6-12 timer.
Utskillelse: 10-20% utskilles glukuronisert via urinen, resten uabsorbert via feces.

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Laxoberal, DRÅPER, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
7,5 mg/ml30 ml (plastflaske m/dråpespiss)
051631
Blå resept
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 21.02.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

18.12.2017