Labetalol S.A.L.F.

S.A.L.F.


Labetalol S.A.L.F., INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
5 mg/ml5 × 20 ml (amp.)
410719
SPC Blå resept
Byttegruppe
varenr. 410719C