Jodix

Orion


Middel mot radioaktiv forgiftning.

V03A B21 (Kaliumjodid)TABLETTER 130 mg: Hver tablett inneh.: Kaliumjodid 130 mg, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Forebygging av effekten av radioaktivt jod på skjoldkjertelen ved tilfelle av radioaktivt nedfall.

Dosering

Skal kun tas etter anbefaling fra myndighetene. Tas umiddelbart ved eksponering for stråling (nedfall) eller rett før eksponering (ankomst av nedfallskyen). Hvis administrering forsinkes i 3-4 timer, er den beskyttende effekten mot eksponering kun ca. 50%.
Voksne og barn >12 år: 1 tablett som en enkeltdose.
Barn 3-12 år: 1/2 tablett som en enkeltdose.
Administrering: Tygges, knuses eller svelges hele. Tas med rikelig væske.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Tidligere funksjonssvikt/betennelse i skjoldkjertelen. Dermatitis herpetiformis (Duhrings sykdom). Vaskulitt i forbindelse med reduserte komplementnivåer. Myndighetene kan gi instruksjoner som avviker fra kontraindikasjonene.

Forsiktighetsregler

For best mulig effekt skal dosen tas så snart som mulig ved ankomst av nedfall. Tabletter bør derfor alltid være tilgjengelige hjemme, på arbeidsplassen og i tilfluktsrom. Ny dose skal ikke tas på egenhånd. Hvis radioaktivt nedfall skjer igjen eller varer så lenge at en ny dose er nødvendig, vil myndighetene informere om dette via radio. Hos voksne >40 år er risiko for strålingsindusert karsinom i skjoldkjertelen sannsynligvis svært liten. Risiko for jodrelaterte bivirkninger øker med alder, da skjoldkjertelsykdom øker med alder. Jodprofylakse er indisert når strålingsdosen inntatt ved innånding er stor nok til å true skjoldkjertelfunksjonen. Hjelpestoffer: Inneholder kalium, og dette skal vurderes ved nedsatt nyrefunksjon og ved kontrollert kaliumdiett. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Litium og amiodaron kan endre effekten av jod på skjoldkjertelen.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Krysser placenta. Lang prenatal eksponering kan gi struma/svikt i skjoldkjertelfunksjon hos nyfødte.
Amming: Utskilles i morsmelk. Bivirkninger hos spedbarn som ammes er lite sannsynlig. Ingen kjente signifikante bivirkninger hos foster/spedbarn etter profylaktisk enkeltdose.

 

Bivirkninger

Vanligvis ingen betydelige bivirkninger etter profylaktisk enkeltdose. Bivirkninger oppstår primært ved gjentatt bruk, skjoldkjertelsykdom eller overfølsomhet for jod.

OrganklasseBivirkning
Endokrine
SjeldneHypertyreoidisme (ved tidligere hypertyreoidisme og ved lavt jodinntak)
Ukjent frekvensHypotyreoidisme (spesielt hos nyfødte), struma
Gastrointestinale
SjeldneKvalme, mageirritasjon, magesmerte, metallsmak, parotitt, økt spyttsekresjon
Hud
SjeldneSlimhinneødem, utslett
Immunsystemet
Ukjent frekvensAllergisk reaksjon og overfølsomhetsreaksjon med symptomer som urticaria, hevelse, angioødem, hudblødning, feber, artralgi, bronkokonstriksjon, lymfadenopati, vaskulitt, eosinofili

Vanligvis ingen betydelige bivirkninger etter profylaktisk enkeltdose. Bivirkninger oppstår primært ved gjentatt bruk, skjoldkjertelsykdom eller overfølsomhet for jod.

FrekvensBivirkning
Sjeldne
EndokrineHypertyreoidisme (ved tidligere hypertyreoidisme og ved lavt jodinntak)
GastrointestinaleKvalme, mageirritasjon, magesmerte, metallsmak, parotitt, økt spyttsekresjon
HudSlimhinneødem, utslett
Ukjent frekvens
EndokrineHypotyreoidisme (spesielt hos nyfødte), struma
ImmunsystemetAllergisk reaksjon og overfølsomhetsreaksjon med symptomer som urticaria, hevelse, angioødem, hudblødning, feber, artralgi, bronkokonstriksjon, lymfadenopati, vaskulitt, eosinofili

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Akutt overdose er sjelden skadelig. Doser opptil 9 g er brukt under kliniske omstendigheter.
Symptomer: Intensiverte bivirkninger.
Behandling: Dialyse.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Beskytter skjoldkjertelen ved metning med ikke-radioaktivt jod ved atomeksplosjon/atomulykke. Inntak av 130 mg kaliumjodid straks man blir utsatt for stråling (nedfall) eller rett før eksponering (ankomst av nedfallskyen), forhindrer 90-99% av akkumulasjon av radioaktivt jod i skjoldkjertelen. Ved forsinket administrering (3-4 timer) er beskyttende eksponeringseffekt redusert til ca. 50%. Forebyggende effekt varer i 1-2 dager.
Absorpsjon: Raskt og nesten fullstendig.
Proteinbinding: Ikke bundet til plasmaproteiner.
Fordeling: Vd 0,3 liter/kg.
Metabolisme: Ikke førstepassasjemetabolisme.
Utskillelse: 90% utskilles i urin. Ca. 10% utskilles i svette, feces og morsmelk. Renal clearance 30-40 ml/minutt.

Pakninger uten resept

Pakninger på inntil 100 tabletter er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Jodix, TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
130 mg10 stk. (boks)
012104
-
-
*F
100 stk. (boks)
012237
-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 28.05.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

26.09.2018