Influvac Tetra

Mylan Healthcare B.V.


Influvac Tetra, INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon i ferdigfylt sprøyte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
0,5 ml (ferdigfylt glassprøyte)
078557
SPC -
-
varenr. 078557C
10 × 0,5 ml (ferdigfylt glassprøyte)
151976
SPC -
-
varenr. 151976C