Haemate, PULVER OG VÆSKE TIL INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
500 IE/1200 IE1 sett (hettegl.)
149013
SPC H-resept
-
varenr. 149013C
1000 IE/2400 IE1 sett (hettegl.)
149120
SPC H-resept
Byttegruppe
varenr. 149120C