Glimepirid

Teva


Glimepirid, TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1 mg90 stk. (blister)
100254
SPC Blå resept
Byttegruppe
varenr. 100254C
2 mg90 stk. (blister)
100264
SPC Blå resept
Byttegruppe
varenr. 100264C
3 mg90 stk. (blister)
100273
SPC Blå resept
Byttegruppe
varenr. 100273C
4 mg90 stk. (blister)
100282
SPC Blå resept
Byttegruppe
varenr. 100282C