Gardasil 9

MSD Vaccins


Gardasil 9, INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon i ferdigfylt sprøyte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
0,5 ml (ferdigfylt sprøyte m/2 kanyler)
508634
SPC -
-
varenr. 508634C