Ezetimib/Simvastatin Sandoz

Sandoz


Ezetimib/Simvastatin Sandoz, TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
10 mg/20 mg100 stk. (blister)
153590
SPC Blå resept
Byttegruppe
varenr. 153590C
10 mg/40 mg100 stk. (blister)
552671
SPC Blå resept
Byttegruppe
varenr. 552671C