Entocort, TABLETTER TIL REKTALVÆSKE, suspensjon:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
2 mg/100 ml28 sett (blister + flaske)
571901
SPC Blå resept
Byttegruppe
varenr. 571901C