Enalapril/Lercanidipine Krka

KRKA


Enalapril/Lercanidipine Krka, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
10 mg/10 mg98 stk. (blister)
061828
SPC Blå resept
Byttegruppe
varenr. 061828C
20 mg/10 mg98 stk. (blister)
459325
SPC Blå resept
Byttegruppe
varenr. 459325C