Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Accord

Accord


Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Accord, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
200 mg/245 mg30 stk. (endose)
139830
SPC H-resept
Byttegruppe
varenr. 139830C